dana Nema komentara

Neoporezive svote primitaka radnika – novosti

Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak od 1. rujna 2019. godine povećani su neki već postojeći neoporezivi primitci radnika (dnevnice za službeno putovanje i dnevnice za rad na terenu), a također su uvedeni i neki novi (naknade za podmirivanje troškova smještaja, prehrane i odmora radnika te naknade za troškove vrtića odnosno jaslica djece radnika).

Tako je dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu (a i dnevnica za rad na terenu) povećana s 170,00 kn na 200,00 kn.

 

Neoporezivi primitci – mogućnosti i ograničenja

Prilikom isplate neoporezivih primitaka radnicima potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:

  • ograničenje propisane neoporezive svote. Ako neoporezivi primitci radnika prelaze Pravilnikom propisane svote, oporezuju se kao primitak od nesamostalnog rada odnosno plaća.
  • prije isplate neoporezivog primitka radniku potrebno je da poslodavac donese pisanu Odluku sukladno kojoj će se izvršiti isplata.
  • mogućnost isplate radniku. Pojedini neoporezivi primitci mogu se isplatiti isključivo na račun radnika dok neki mogu i u gotovini.
  • da li se radnik nalazi pod ovrhom. Pojedini se neoporezivi primitci mogu isplatiti na zaštićeni račun, ali neki smiju isključivo na redovni račun.
  • prije same isplate većine neoporezivih primitaka potrebno je kontaktirati vaše knjigovodstvo radi podnošenja JOPPD obrasca te ispravnog unosa poziva na broj primatelja pri isplati

 

Neoporezive svote naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka radnika

Tablica  neoporezivi primitci  prikazuje neoporezive svote naknada, troškova, potpora i nagrada koje poslodavci mogu isplatiti radnicima.

 

Inozemne dnevnice  

Svote neoporezivih inozemnih dnevnica dane su na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_166.html

 

 

Kada se naknade isplaćuju osobama koje nisu u radnom odnosu, svota koja se isplaćuje smatra se drugim dohotkom.

Osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju moguće je neoporezivo isplatiti samo određene primitke. To su: dnevnice te troškovi prijevoza i noćenja za službeni put, dnevnice za rad na terenu, naknadu za uporabu privatnog automobila u službene svrhe, naknadu prijevoza na posao javnim prijevozom, naknadu za odvojeni život te pomorski dodatak.

Budući da su u pravilu svi neoporezivi primitci radnika porezno priznati trošak te da na taj način mogu dodatno nagraditi svoje zaposlenike, predstavljaju veliki interes za poslodavca.