dana Nema komentara

Potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2022. godini

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je početkom 2022. godine niz mjera za tekuću, 2022. godinu:

  • Mjere u području Samozapošljavanja:

Samozapošljavanje – zeleno/digitalno

Proširenje poslovanja

Biram Hrvatsku – preseljenje unutar RH

Biram Hrvatsku – povratak u RH

  • Mjere u području Zapošljavanja:

Zapošljavanje – zeleno/digitalno

Pripravništvo

Pripravništvo – zeleno/digitalno

Pripravništvo – javne službe

Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja

  • Potpore za usavršavanje

Osposobljavanje na radnom mjestu

Osposobljavanje na radnom mjestu i u ustanovama za obrazovanje odraslih

Obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalnog razvoja

  • Stalni sezonac
  • Javni rad
  • Zadržavanje radnih mjesta
  • Skraćivanje radnog vremena za 2022.

Sve navedene mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljene su na mrežnim stranicama, link Potpora za samozapošljavanje – Mjere za sve | HZZ.

dana Nema komentara

Prijave inozemnih primitaka

Građani, rezidenti Republike Hrvatske, koji su ostvarili inozemne primitke (plaću, mirovinu, primitke od obrta, imovine i imovinskih prava, kapitala ili druge primitke) u ovoj ili ranijim godinama, a do sada ih nisu prijavili Poreznoj upravi mogu to učiniti dobrovoljno prije zaprimanja službenog poziva.

Dana 15. veljače 2022. Porezna uprava uputila je ponovni javni poziv građanima – hrvatskim rezidentima da dobrovoljno prijave ino primitke ostvarene u prethodnim godinama. Dobrovoljnom prijavom ino primitaka utvrdit će se eventualna porezna obveza u Republici Hrvatskoj bez pravnih posljedica (plaćanja kamata i provedbe prekršajnog postupka) uz uračunavanje poreza plaćenog u drugoj državi.

Objave Središnjeg ureda Porezne uprave pod linkom: Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka (porezna-uprava.hr)<https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Stranice/Dobrovoljna-prijava-inozemnih-primitaka.aspx> i Porezna uprava | Vijest (porezna-uprava.hr)<https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3327&List=Vijesti> odnose se na postupanja u svezi prijava inozemnih primitaka građana, rezidenata Republike Hrvatske.

dana Nema komentara

Predaja financijskih izvještaja za neprofitne organizacije

Republika Hrvatska Ministarstvo financija objavilo je Uputu za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021., link https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/financijsko-izvjestavanje/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-neprofitnih-organizacija/2021-3177/3177.

Financijski izvještaji za 2021. godinu predaju se FINA-i (instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija) u roku od 60 dana od isteka izvještajnograzdoblja. Krajnji rok predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. je 1. ožujka 2022. godine.

Obrasci za financijske izvještaje za udruge u jednostavnom i dvojnom knjigovodstvu objavljeni su na stranicama Republike Hrvatske Ministarstva financija, link https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/financijsko-izvjestavanje/116.

Financijska izvješća sastavljaju se u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 121/14), Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 1/15), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, (Narodne novine, broj 31/15) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 119/15).