dana Nema komentara

Republika Hrvatska Ministarstvo financija objavilo je Uputu za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021., link https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/financijsko-izvjestavanje/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-neprofitnih-organizacija/2021-3177/3177.

Financijski izvještaji za 2021. godinu predaju se FINA-i (instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija) u roku od 60 dana od isteka izvještajnograzdoblja. Krajnji rok predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. je 1. ožujka 2022. godine.

Obrasci za financijske izvještaje za udruge u jednostavnom i dvojnom knjigovodstvu objavljeni su na stranicama Republike Hrvatske Ministarstva financija, link https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/neprofitne-organizacije/financijsko-izvjestavanje/116.

Financijska izvješća sastavljaju se u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine broj 121/14), Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj 1/15), Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija, (Narodne novine, broj 31/15) i Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 119/15).