dana Nema komentara

U Narodnim novinama br. 50 od 27.4.2022. objavljen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva, koji je stupio na snagu 11. travnja 2022. godine, a primjenjuje se od 1. travnja 2022. godine. Ovim kolektivnim ugovorom stranke potpisnice ugovora uređuju međusobna prava i obveze, te određena pravila i pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosom radnika/ce u ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim kolektivnim ugovorom stranke ugovora utvrđuju određena minimalna prava i obveze poslodavaca i radnika u ugostiteljskoj djelatnosti. Kolektivni ugovor sklapa se na određeno vrijeme do 31. prosinca 2023. godine.

Primjena Kolektivnoga ugovora ugostiteljstva koji je zaključen 11. travnja 2022. i objavljen u Narodnim novinama broj 50/2022, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, područje I, odjeljci 55 i 56 Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007). Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2022. i objavljena je u Narodnim novinama broj 58/2022.