dana Nema komentara

U Narodnim novinama 112/2022 objavljen je “Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak”, Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak (nn.hr).

Pravilnikom je od 01.10.2022 i dalje, omogućena isplata neporezivih primitaka radnicima do slijedećih iznosa:

  • prigodne nagrade do 5.000,00 HRK godišnje
  • novčane nagrade za radne rezultate do 7.500,00 HRK godišnje
  • dar djetetu do 15 godina starosti do 1.000,00 HRK godišnje
  • dar u naravi radniku do 1.000,00 HRK godišnje
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 6.000,00 HRK godišnje
  • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 HRK/km na 3,00 HRK/km
  • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 10.000,00 HRK.

Navedeni iznosi su maksimalni dopušteni iznosi  za isplatu u poreznom razdoblju (kalendarska godina). Ako su tijekom ove godine već isplaćivani neoporezivi iznosi radnicima, do kraja godine se može, neoporezivo, isplatiti razlika između ovih novih iznosa i do sada isplaćenog iznosa.