dana Nema komentara

U Narodnim novinama broj 122/22 objavljena je “Uredba o visini minimalne plaće” LINK.

Minimalna plaća za 2023. godinu je 700,00 EUR (bruto).

Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2023.godine.