dana Nema komentara

Naredba o osnovicama za obvezne doprinose u 2023. godini

Prosječna plaća prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2022. (Nar. nov. br. 125/22.) iznosi 10.301,00 kuna odnosno 1.367,18 eura prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna).

Na temelju navedene prosječne plaće na stranicama Porezne uprave su objavljene osnovice za obvezne doprinose važeće za 2023. godine.

Navedene osnovice možete vidjeti na slijedećoj poveznici: https://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/15/in2.vuk2019.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro3163.

dana Nema komentara

Izdavanje računa u prijelaznom razdoblju

Knjigovodstvena isprava ispostavlja se u valuti koja je važeća u trenutku njezina izdavanja, a knjiženje poslovnih događaja na temelju vjerodostojne knjigovodstvene isprave provodi se u poslovnim knjigama ovisno o datumu nastanka poslovnog događaja. Zbog promjene službene valute postavlja se pitanje u kojoj valuti treba izdati račun, a u kojoj se knjiži poslovni događaj u poslovnim knjigama.

U nastavku navodimo pravila za ispostavljanje i evidentiranje računa prema poslovnim subjektima u prijelaznom razdoblju:

Računi za poslovne događaje nastale do i na 31. prosinca 2022. godine koji su ispostavljeni do i na 31. prosinca 2022. godine → ispostavljaju se u kunama i knjiže se u poslovne knjige za 2022. godinu u kunama.

Računi za poslovne događaje nastale do i na 31. prosinca 2022. godine, a ispostavljeni su 1. siječnja 2023. godine i kasnije → ispostavljaju se u eurima i knjiže se u poslovne knjige za 2022. godinu u kunama.

Računi ispostavljeni u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine koji se odnose na poslovne događaje nastale na i poslije 1. siječnja 2023. godine → ispostavljaju se u eurima i knjiže se u poslovne knjige za 2023. godinu u eurima.