dana Nema komentara

Knjigovodstvena isprava ispostavlja se u valuti koja je važeća u trenutku njezina izdavanja, a knjiženje poslovnih događaja na temelju vjerodostojne knjigovodstvene isprave provodi se u poslovnim knjigama ovisno o datumu nastanka poslovnog događaja. Zbog promjene službene valute postavlja se pitanje u kojoj valuti treba izdati račun, a u kojoj se knjiži poslovni događaj u poslovnim knjigama.

U nastavku navodimo pravila za ispostavljanje i evidentiranje računa prema poslovnim subjektima u prijelaznom razdoblju:

Računi za poslovne događaje nastale do i na 31. prosinca 2022. godine koji su ispostavljeni do i na 31. prosinca 2022. godine → ispostavljaju se u kunama i knjiže se u poslovne knjige za 2022. godinu u kunama.

Računi za poslovne događaje nastale do i na 31. prosinca 2022. godine, a ispostavljeni su 1. siječnja 2023. godine i kasnije → ispostavljaju se u eurima i knjiže se u poslovne knjige za 2022. godinu u kunama.

Računi ispostavljeni u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine koji se odnose na poslovne događaje nastale na i poslije 1. siječnja 2023. godine → ispostavljaju se u eurima i knjiže se u poslovne knjige za 2023. godinu u eurima.