mirjanajapa Nema komentara

Izmjene poreznih propisa od 01.01.2019.

U skladu s izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak poslodavci će svojim radnicima biti u mogućnosti već tijekom prosinca 2018. godine neoporezivo isplatiti prigodnu nagradu do 2.500,00 kn te dodatno nagradu za postignute radne rezultate u svoti do 5.000,00 kn.

Što se tiče godišnje obveze poreza na dohodak koja se podmiruje po poreznim stopama od 24% i 36% (ovisno o visini poreznog razreda) predlažu se izmjene tih poreznih razreda tj. povećanja poreznih razreda. Tako bi se povećala svota godišnje porezne osnovice za primjenu stope od 24% do 360.000,00 kn (umjesto dosadašnjih 210.000,00 kn). Na mjesečnoj razini to bi iznosilo do 30.000,00 kn. Tim se izmjenama želi spriječiti odljev visokokvalificiranih radnika u sektorima visokih tehnologija iz Hrvatske.

Prema novom Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima ukinuti će se dva doprinosa na osnovicu: doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% te doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%. Doprinos za zdravsveno osiguranje povećati će se s dosadašnjih 15% na 16,5%.

Vezano za članove uprave ako isti nisu u sustavu obveznog osiguranja, doprinose moraju podmirivati samostalno na osnovicu koja je za 2019. godinu utvrđena u ukupnoj svoti od 8.448,00 kn.
Članovi uprave koji jesu u radnom odnosu u trgovačkom društvu plaćati će doprinose prema novoj osnovici u visini od 5.491,20 kn. Budući da su članovi uprave do sada ostvarivali jednaka prava u pogledu prava na zdravstvenu zaštitu i staž osiguranja kao uvjet za mirovinu bez obzira da li su bili zaposleni na puno ili nepuno radno vrijeme, predlaže se propisivanje minimalne godišnje osnovice za obračun doprinosa za članove uprave. Ta bi osnovica za 2019. godinu trebala iznositi 65.894,40 kn. Dakle, član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator ili upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja 5.491,20 kn i doprinosa prema osnovici na temelju koje je prijavljen kao osigurana osoba. Moguće razlike doprinosa za uplatu utvrđivati će se godišnjim obračunom Porezne uprave.