dana Nema komentara

Član uprave stranac – obvezna osiguranja

1. Član uprave stranac u sustavu obveznog osiguranja u RH

Član uprave državljanin EU i EGP u sustavu obveznog osiguranja u RH

Stranac član uprave državljanin EU i EGP (osim Austrije) i članovi njihovih obitelji mogu u RH raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad tj. bez potvrde o prijavi rada.

Primaju plaću vodeći računa o najnižoj mjesečnoj osnovici za plaćanje doprinosa za članove uprave 5.682,30 kn

Obvezni mjesečni doprinosi za člana uprave prema osnovici 5.682,30 kn
Doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup 15%852,35 kn
Doprinos za mirovinsko osiguranje II. stup 5%284,12 kn
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 16,5%937,58 kn
UKUPNO2.074,05 kn
Član uprave državljanin trećih zemalja u sustavu obveznog osiguranja u RH

Stranac član uprave državljanin trećih zemalja mora pribaviti dozvolu za boravak i rad u RH. Osnovica za obračun doprinosa mora biti najmanje u visini zadnjeg službenog objavljenog podatka Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj bruto plaći u RH u trenutku sklapanja ugovora o radu (trenutno je to 8.877,00 kn).

 

2. Član uprave u sustavu obveznog osiguranja u inozemstvu

Ako RH ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju s državom iz koje dolazi stranac te je stranac član uprave obvezno osiguran u toj zemlji tada se na temelju tog ugovora isključuje obvezno osiguranje u RH. Na temelju potvrde inozemnog tijela o pripadnosti osiguranju države iz koje dolazi, nije obvezan prijaviti se na obvezna osiguranja i plaćati doprinose u RH. Za državljane EU i EGP radi se o potvrdi A1.

Potvrda o socijalnom osiguranju u državi rezidentnosti stranca ne smije biti starija od 6 mjeseci.

 

3. Član uprave koji nije u sustavu obveznog osiguranja u RH ili inozemstvu

Ako član uprave stranac ne pribavi potvrdu stranog nositelja osiguranja, upisom u sudski registar podliježe obvezi plaćanja doprinosa na propisanu mjesečnu osnovicu od 8.742,00 kn.

Član uprave stranac se treba sam prijaviti na obvezna osiguranja u RH (prema tuzemnim propisima) kao samostalni osiguranik. Prijavom na obvezna osiguranja Porezna uprava donosi Rješenje o obračunu doprinosa. Doprinose po ovoj osnovi član uprave podmiruje samostalno te oni nisu troškovi društva.

Obvezni mjesečni doprinosi za člana uprave prema osnovici 8.742,00 kn
Doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup 15%1.311,30 kn
Doprinos za mirovinsko osiguranje II. stup 5%437,10 kn
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 16,5%1.442,43 kn
UKUPNO3.190,83 kn