8:00 – 16:00

Ponedjeljak - Petak

Poreč

Vukovarska 19

Usluge za neprofitne organizacije

PROPER ACCOUNTING, knjigovodstveni servis iz Poreča, Istra nudi sljedeće knjigovodstvene i računovodstvene usluge za neprofitne organizacije:

  • Obavljanje svih vrsta administrativnih i računovodstvenih poslova
  • Prijave i odjave djelatnika
  • Obračun plaća
  • Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu i ugovorima student-servisa
  • Saldakonti kupaca i dobavljača
  • Obračun amortizacije
  • Plaćanja
  • Analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine
  • Izrada i vođenje svih zakonom predviđenih poreznih i financijskih izvješća
  • Popunjavanje izvještaja za potrebe državnih institucija
Top