8:00 – 16:00

Ponedjeljak - Petak

Poreč

Vukovarska 19

Usluge za obrte i slobodna zanimanja

PROPER ACCOUNTING, knjigovodstveni servis iz Poreča, Istra nudi sljedeće knjigovodstvene i računovodstvene usluge za obrte i slobodna zanimanja:

 • Vođenje poslovnih knjiga za obrtnike: knjiga primitaka i izdataka (KPI), knjiga prometa (KPR), evidencija o tražbinama i obvezama, popis dugotrajne imovine (obrazac DI)
 • Prijave i odjave djelatnika, kadrovska evidencija, obračun plaća i honorara
 • Obračun putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza, vođenje blagajne
 • Obračun PDV-a, knjige URA i IRA
 • Obračun amortizacije, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine
 • vođenje robnog i materijalnog poslovanja
 • Plaćanja
 • Izrada i slanje izlaznih računa za klijente
 • Saldakonti kupaca i dobavljača i njihova usklađenja
 • Priprema i izrada godišnje prijave poreza na dohodak
 • Obračuni turističke članarine, komorskog doprinosa, naknade za OKFŠ
 • Priprema dokumentacije za banke te ostale institucije
 • Pomoć klijentima u pripremi dokumentacije i ispunjavanju obrazaca za otvaranje obrta te poslovno savjetovanje za obrte u osnivanju
 • Podrške tijekom poreznih i drugih nadzora i revizije
 • Komunikacija sa institucijama, bankama,… priprema dokumentacije za banke
 • Redovno podnošenje izvještaja klijentima, po dogovorenoj dinamici, kako bi se imao uvid u poslovanje i olakšalo donošenje poslovnih odluka
 • Mogućnost dostave i preuzimanja dokumentacije na lokaciji korisnika
Top