8:00 – 16:00

Ponedjeljak - Petak

Poreč

Vukovarska 19

+385 91 767 42 04

Usluge za poduzeća

PROPER ACCOUNTING, knjigovodstveni servis iz Poreča, Istra nudi sljedeće knjigovodstvene i računovodstvene usluge za poduzeća:

 • Financijsko računovodstvo: vođenje dnevnika i glavne knjige
 • Prijave i odjave djelatnika, kadrovska evidencija, obračun plaća i honorara sa svim popratnim izvještajima
 • Obračun PDV-a, knjige URA i IRA
 • Obračun putnih naloga i vođenje blagajne
 • Plaćanja
 • Evidencija osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Vođenje robnog i materijalnog knjigovodstva
 • Izrada i slanje izlaznih računa za klijente
 • Saldakonti kupaca i dobavljača i njihova usklađenja
 • Devizno poslovanje
 • Izrada svih zakonom predviđenih poreznih i financijskih izvješća
 • Obračuni turističke članarine, naknade za OKFŠ, spomeničke rente
 • Popunjavanje izvještaja za potrebe državnih institucija, priprema dokumentacije za banke
 • Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja: bilance, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje
 • Prijava poreza na dobit (Obrazac PD)
 • Izvješćivanje klijenata o promjenama zakona i propisa koji se odnose na njihovo poslovanje, savjetovanje kako te propise primjeniti i upozoravanje na eventualne propuste
 • Mogućnost dostave i preuzimanja dokumentacije na lokaciji korisnika
 • Po potrebi i u dogovoru s klijentom izrada prilagođenih izvještaja o poslovanju
 • Pomoć klijentima pri osnivanju poduzeća: u pripremi dokumentacije i ispunjavanju obrazaca za otvaranje tvrtke te donošenju financijskih odluka
 • Podrška i pomoć pri izradi poslovnih planova (za dobivanje poticaja, bespovratnih sredstava i sl.)
 • Podrške tijekom poreznih i drugih nadzora i revizije
 • Redovno podnošenje izvještaja klijentima, po dogovorenoj dinamici, kako bi se imao uvid u poslovanje i olakšalo donošenje poslovnih odluka
Top